Společnost Lavet s. r. o. ve spolupráci se společností Sorneco s. r. o. na základě poznatků z provozu a nových technologických postupů vyvinuli  na přelomu let 2014/2015 dokumentační zařízení PL-DOK II, které je nejmodernějším přístrojem na trhu typově schválených přístrojů – mobilních ručních měřičů rychlosti v ČR.

Ruční laserový měřič rychlosti ProLASER III/PL-DOK II verze "G" slouží k měření okamžité rychlosti motorových vozidel. Při překročení rychlostního limitu je automaticky pořízena digitální fotografie vozidla se všemi údaji potřebnými k dokumentaci a prokázání dopravního přestupku.

Nízká váha, malé rozměry, mobilita, velmi snadné ovládání bez nutnosti jakéhokoliv složitého nastavování, bateriové napájení a značný dosah jej předurčují k rychlému a operativnímu použití.

Uživatel tak dostává do ruky velmi efektivní nástroj k dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. s přístrojem lze zachytit i jiné dopravní přestupky netýkající se přímo rychlosti motorových vozidel. Jedná se například o dokumentaci agresivní jízdy, nepoužití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, předjíždění na místech, kde to není dovoleno, špatné parkování (přístroj slouží i jako dálkoměr se záznamem), nerozsvícená světla vozidla za jízdy atd.

Princip činnosti

Laserový měřič rychlosti LIDAR (z anglického LIght Detection And Ranging) využívá k měření laserového poprsku v neviditelném – infračerveném spektru. Paprsek dopadne na cíl, odrazí se od něj a je zachycen zpět optikou přístroje. Ze zpoždění paprsku je vypočtena okamžitá rychlost vozidla a jeho vzdálenost. Stopa, kterou laserový paprsek na cíli vytváří, je velmi úzká, proto operátor může velmi přesně vybrat cíl, například vozidlo jedoucí v koloně. ProLASER III dokáže měřit rychlost projíždějících vozidel v obou směrech, tzn. jak na příjezdu (zepředu), tak na odjezdu (zezadu).

Hlavní výhody LIDARů

Certifikát o schválení typu měřidla